اطلاعات پایه

کانون تبلیغاتی طرح باران

  • تبلیغات


ساخت و پخش آگهی های تلویزیونی
تبلیغات محیطی
درج آگهی در مطبوعات
ساخت و پخش آگهی های بازرگانی
تولید و واردات هدایای تبلیغاتی
ایده پردازی و خلاقیت
مجری تبلیغات نمایشگاهی

مالکیت

۱ فروردین ۱۳۷۸